Thứ Ba, 14 tháng 7, 2009

Máy bơm TECO (PUMP) 3 Pha - giá tham khảo

Mã nhà sản xuất Mô tả Giá chưa thuế Thuế VAT
(%)
Máy bơm TECO 2P 0.5HP - 0.37KW 2,970,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 1HP - 0.75KW 3,830,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 2HP - 1.50KW 4,750,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 3HP - 2.20KW 5,550,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 5HP - 3.70KW 7,600,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 7.5HP - 5.50KW 13,210,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 10HP - 7.50KW 15,860,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 15HP - 11.00KW 20,470,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 20HP - 15.00KW 24,450,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 25HP - 18.50KW 34,350,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 30HP - 22.00KW 40,960,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 40HP - 30.00KW 49,540,000 VND 10
Máy bơm TECO 2P 50HP - 37.00KW 66,050,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 2HP - 1.50KW 5,950,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 3HP - 2.20KW 7,600,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 5HP - 3.70KW 9,520,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 7.5HP - 5.50KW 15,200,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 10HP - 7.50KW 17,180,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 15HP - 11.00KW 21,800,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 20HP - 15.00KW 25,760,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 25HP - 18.50KW 35,670,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 30HP - 22.00KW 42,280,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 40HP - 30.00KW 50,860,000 VND 10
Máy bơm TECO 4P 50HP - 37.00KW 70,300,000 VND 10

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét